ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

MONICA LINDBECK

 • Født 1966
 • Cand jur 1996
 • Advokatbevilling 1999
 • Egen advokatpraksis fra 1999

Arbeidserfaring

1999-2018: Advokatfirmaet Monica Lindbeck

1997-1999: Advokatfullmektig og barnevernkonsulent på deltid

1995-1996: Rådgivningsgruppa - gratis juridisk og sosial rådgivning

Annen relevant erfaring:

 • Fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
 • Kompetanseteamet i Oslo Røde Kors Internasjonale senter mot tvangsekteskap og æresrelatert vold
 • Styreleder for Krisesenteret i Sarpsborg
 • Holdt kurs og forelesninger for krisesenter, kommune, departement og andre offentlige etater om familievold, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • Gjesteforeleser Høyskolen i Lillehammer
 • Gjesteforeleser Politihøgskolen – etterutdanning politijurister om tvangsekteskap
 • Fast advokat ved Krise- og incestsenteret i Follo og Oslo.
 • Innleid konsulent for barneverntjenester

Monica Lindbeck har barnerett, barnevernrett og bistandsadvokatoppdrag som spesialområde. Hun er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun har omfattende prosedyreerfaring for Fylkesnemnda, tingrettene og lagmannsrettene. Som bistandsadvokat har hun arbeidet med drapssaker og saker om sedelighetsforbrytelser mot barn og voksne, samt alvorlige voldssaker. Hun har i tillegg en særlig kompetanse og interesse knyttet til  æresrelatert vold og tvangsekteskap. Hun har prosedert alle typer erstatningskrav ved straffbare handlinger.