ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

BARNERETT

Vi bistår foreldre i saker etter barneloven.

Blant annet gjelder dette:

  • Rådgivning knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar
  • Avtaleløsninger om samvær, bosted og foreldreansvar
  • Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling
  • Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig
  • Saker som gjelder flytting av barnet ut av landet
  • Bistand ved barnebortføring
  • Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
  • Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser
  • Saker etter barneloven omfattes av fri rettshjelp der de økonomiske vilkårene er oppfylt.