ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

BISTANDSADVOKAT

Vi er bistandsadvokater og har spesialkompetanse på strafferett og saker om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Vi  jobber hardt og samvittighetsfullt for å å ivareta de fornærmede og etterlatte i straffesaken. 

Som bistandsadvokat kan vi hjelpe deg med:

 • Råd og veiledning ved vurdering av anmeldelser
 • Bistand ved anmeldelser til politiet
 • Følge etterforskingen tett og anmode om etterforskingsskritt og bevissikring
 • Begjære besøksforbud
 • Søke om voldsalarm eller hemmelig adresse
 • Støtte og bistand under rettsaken
 • Fremme krav om erstatning og oppreisning
 • Og ellers det som er naturlig og nødvendig i forbindelse med saken

Har du rett på bistandsadvokat?

De sakene som etter loven kan gi krav på bistandsadvokat er blant annet:

 • Vold i nære relasjoner, familievold
 • Voldtekt
 • Incest
 • Menneskehandel
 • Tvangsekteskap
 • Brudd på oppholds- og kontaktforbud
 • Kjønnslemlestelse
 • Seksuell omgang med barn under 16 år
 • Etterlatte etter straffbare handlinger når barnet er under 18 år
 • Vold og voldtekt i utlandet

Den som har fått betydelig skade etter voldshandlinger vil også kunne ha krav på bistandsadvokat. Det samme gjelder voldtekt og alvorlige voldssaker i utlandet.

Ta kontakt, så vil vi raskt avklare om du har krav på bistandsadvokat. Du har rett til gratis advokatbistand for å vurdere veien videre og få råd om dine rettigheter.