ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

SKILSMISSE OG SKIFTE

Vi bistår i saker som gjelder skilsmisse og skifte. Vi kan sette opp skifteavtale og hjelpe til med å få ordnet det praktiske. Dersom skilsmissen involverer barn hjelper vi til med å sette opp en avtale om bosted og samvær mv.

I saker som gjelder skilsmisse bistår vi bl.a. med følgende:

- Kartlegging og innhenting av dokumentasjon for eiendeler og gjeld
- Utarbeider forslag til skifteavtaler med fordeling av eiendeler
- Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig o.l.
- Spørsmål om fordeling av arv, særeie og skjevdelingsmidler
- Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling
- Begjæring om offentlig skifte eller stevning for domstolene
- Verdsettelse av aksjer og næringsvirksomhet
- Ektefellebidrag