ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

FORSVARER

Enhver som er mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling, kan henvende seg til oss. Vi setter av god tid til dialog med de vi forsvarer. Vi bistår i alle type straffesaker, og har spesialkompetanse på saker som gjelder vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og seksuelle overgrep.

Vi tar kampen, og jobber hardt og samvittighetsfullt for å ivareta våre klienter.

Som forsvarere bistår vi blant annet med:

  • Råd og veiledning ved anmeldelse og avhør
  • Følger etterforskingen tett, og anmoder om etterforskingsskritt og bevissikring
  • Bistand under varetektsfengsling og rettsmøter
  • Bistand under rettssaken
  • Gjenopptagelse av straffesaker
  • Fremmer prosessuelle rettigheter
  • Fremmer krav om erstatning ved uberettiget straffeforfølgelse
  • Annen hjelp og støtte som er naturlig og nødvendig i forbindelse med en straffesak.