Utnevnt til fast forsvarer

Domstoladministrasjonen ved førstelagmannen i Eidsivating lagmannsrett har innstilt og utnevnt advokat Jorunn Hegle Hovda til vervet som fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.