ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

JORUNN HEGLE HOVDA

  • Cand.jur. 2005
  • Advokatbevilling 2012
  • Fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Arbeidserfaring

2018- : Advokat/ partner i Advokatene Lindbeck & Hovda
2009-2018: Politiadvokat 2 i Øst politidistrikt, tidl. Follo politidistrikt
2006-2009: Politiadvokat i Søndre Buskerud politidistrikt
2003-2005: Advokatfirmaet Furuholmen, trainee
1998-2005: Journalist i Vårt Land, vikar

Jorunn Hegle Hovda har strafferett og barnerett som spesialområde. Hun er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Hun har mangeårig erfaring fra påtalemyndigheten og har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrettene. Hun har jobbet bredt med alle type straffesaker, og har spisskompetanse på saker som gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Hun er fast advokatvakt på Krise- og incestsenteret i Follo.

Jorunn Hegle Hovda er medlem av Den norske advokatforeningen og forsvarergruppen.