ADVOKATENE LINDBECK & HOVDA

Vårt hovedfokus er å yte kvalitetsarbeid med rask oppfølging og personlig service. Målet er best mulig resultater for våre klienter.  Vi har mangeårig erfaring med domstolsarbeid/ prosedyre og bistår innenfor flere rettsområder. Les mer her.

Vi jobber hovedsaklig med strafferett, barnerett og barnevernrett. Vi har faste verv i Oslo tingrett/ Borgarting lagmannsrett og Follo og Nordre Østfold tingrett/ Eidsivating lagmannsrett som bistandsadvokat og forsvarer, og har omfattende erfaring med prosedyre.

Advokatene Lindbeck & Hovda holder til sentralt i Oslo sentrum og i Drøbak. Vi tar oppdrag over hele landet.

Følg oss gjerne på Facebook.

Monica Lindbeck
advokat (MNA)/partner

Mobil 920 29 227
monica@lh-advokatene.no
Org. nr. 898385442

Jorunn Hegle Hovda
advokat (MNA)/ partner

Mobil 907 87 948
jorunn@lh-advokatene.no
Org.nr. 921046545

Helene Brenna
fast trainee, jusstudent

 

helene@lh-advokatene.no

ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA