ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

PRISER

Vi er underlagt advokatforeningens regler om god advokatskikk og vi følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse. Våre priser fastsettes ut fra sakens art og kompleksitet, samt resultat. Vanlig pris for advokatoppdrag vil være 2300,- eks mva. pr. time. Timeprisen avtales i hver enkelt sak ved inngåelse av oppdragsavtalen. Det tas også forbehold om å kunne avtale andre timesatser i enkelttilfeller. Utlegg i saken, som rettsgebyr, kommer også i tillegg.

I straffesaker og barnevernssaker vil det i de fleste tilfeller være det offentlige som dekker utgifter til advokat.

I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det viktigste av advokatutgifter. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue.

Gratis avklaringsmøte/konsultasjon
Dersom du er usikker på om du har behov for advokat, om saken dekkes av fri rettshjelp, om den dekkes av forsikring, om det er grunnlag for et oppdrag, eller andre lignende spørsmål, så kan du enten sende inn en forespørsel via vårt kontaktskjema eller ringe oss. Slike avklarende samtaler er gratis og er nyttige for å avklare om det er behov for rettshjelp.

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner m.m.
I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte gis det gratis møte med advokat.

Fri rettshjelp
I saker om fri rettshjelp og saker med rettshjelpsforsikring dekker klienten egenandel i samsvar med statens satser og forsikringsselskapets vilkår. Advokaten vil undersøke disse mulighetene i hvert enkelt tilfelle.
I alle saker vil det bli utstedt en skriftlig oppdragsbekreftelse. Vi har ikke akseptert saken, og har ikke ansvar for saken, før oppdragsgodkjenning er utstedt.