ADVOKATENE

LINDBECK & HOVDA

Vårt hovedfokus er å yte kvalitetsarbeid med rask oppfølging og personlig service. Målet er best mulig resultater for våre klienter.  Vi har mangeårig erfaring med domstolsarbeid, prosedyre og bistår innenfor flere rettsområder. Les mer her.

Vi jobber hovedsaklig med strafferett, barnerett og barnevernrett. Vi har faste verv i Oslo tingrett/ Borgarting lagmannsrett og Follo og Nordre Østfold tingrett/ Eidsivating lagmannsrett som bistandsadvokat og forsvarer.

Advokatene Lindbeck & Hovda holder til sentralt i Oslo sentrum og i Drøbak. Vi tar oppdrag over hele landet.

Følg oss gjerne på Facebook.

Monica Lindbeck
advokat (MNA)/partner

Mobil 920 29 227
monica@lh-advokatene.no
Org. nr. 898385442

Jorunn Hegle Hovda
advokat (MNA)/ partner

Mobil 907 87 948
jorunn@lh-advokatene.no
Org.nr. 921046545

Helene Brenna
fast trainee, jusstudent

 

helene@lh-advokatene.no